Akademia im. Jakuba z Paradyża
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2023-05-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 30 Prawa Pocztowego w obrocie krajowym i zagranicznym przez Operatora Pocztowego na rzecz Akademii im. Jakuba z Paradyża w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, i ewentualnych ich zwrotów
dział: Zamówienia do 130 tys PLN
osoba wprowadzająca: Krzysztof Kowalczyk
czas akcji: 2023-05-16 / 14:32:14
przejdź do wpisu >>
2023-05-11 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA NR 13/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie programu kursu pn.: Język francuski – poziom A1
dział: Uchwały Senatu
osoba modyfikująca: Monika Kopeć
czas akcji: 2023-05-11 / 14:20:29
przejdź do wpisu >>
2023-05-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA NR 13/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie programu kursu pn.: Język francuski – poziom A1
dział: Uchwały Senatu
osoba wprowadzająca: Monika Kopeć
czas akcji: 2023-05-11 / 14:19:42
przejdź do wpisu >>
2023-05-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA NR 12/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu studiów na kierunku filologia polska – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
dział: Uchwały Senatu
osoba wprowadzająca: Monika Kopeć
czas akcji: 2023-05-11 / 14:18:59
przejdź do wpisu >>
2023-05-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA NR 11/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu studiów na kierunku filologia polska – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
dział: Uchwały Senatu
osoba wprowadzająca: Monika Kopeć
czas akcji: 2023-05-11 / 14:18:05
przejdź do wpisu >>
2023-05-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA NR 10/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie programu studiów na kierunku medycyna laboratoryjna – jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym
dział: Uchwały Senatu
osoba wprowadzająca: Monika Kopeć
czas akcji: 2023-05-11 / 14:17:28
przejdź do wpisu >>
2023-05-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA NR 9/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni w AJP
dział: Uchwały Senatu
osoba wprowadzająca: Monika Kopeć
czas akcji: 2023-05-11 / 14:16:38
przejdź do wpisu >>
2023-05-11 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA NR 8/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024
dział: Uchwały Senatu
osoba modyfikująca: Monika Kopeć
czas akcji: 2023-05-11 / 14:16:15
przejdź do wpisu >>
2023-05-11 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA NR 8/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024
dział: Uchwały Senatu
osoba modyfikująca: Monika Kopeć
czas akcji: 2023-05-11 / 14:14:29
przejdź do wpisu >>
2023-05-11 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA NR 7/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża
dział: Uchwały Senatu
osoba modyfikująca: Monika Kopeć
czas akcji: 2023-05-11 / 14:14:18
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny
następna >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia