BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Menu


Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Uchwały Rady Uczelnipowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Uchwały Senatupowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Zarządzenia Rektorapowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Zamówienia Publicznepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Wyborypowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Oferty Pracypowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Kontrola Zarządczapowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Uchwały wyborczepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Komunikaty wyborczepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracypowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Zamówienia do 30 000 europowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Zamówienia na usługi społecznepowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Zamówienia do 130 tys PLNpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Tryb podstawowy bez negocjacjipowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Platforma zakupowapowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Informacje o wynikach na wolne stanowiska pracypowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dostępnośćpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Sprawozdania Samorządu Studentówpowrót

Biuletyn Informacji Publicznej