Akademia im. Jakuba z Paradyża
Strona główna » Zarządzenia Rektora
A A A

Zarządzenia Rektora:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
ZARZĄDZENIE NR 70/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wytworzono: 31 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:23:56
ZARZĄDZENIE NR 69/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
wytworzono: 27 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:21:18
ZARZĄDZENIE NR 68/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie obowiązkowej redukcji zużycia energii elektrycznej przez jednostki sektora finansów publicznych
wytworzono: 27 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:20:25
ZARZĄDZENIE NR 67/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wytworzono: 27 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:19:46
ZARZĄDZENIE NR 66/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego
wytworzono: 27 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:09:27
ZARZĄDZENIE NR 65/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na wolne stanowiska badawczo-dydaktyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu
wytworzono: 27 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:08:36
ZARZĄDZENIE NR 64/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w AJP
wytworzono: 12 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:06:52
ZARZĄDZENIE NR 63/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego
wytworzono: 12 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:04:49
ZARZĄDZENIE NR 62/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wytworzono: 12 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:04:21
ZARZĄDZENIE NR 61/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wytworzono: 12 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:03:29
ZARZĄDZENIE NR 60/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wytworzono: 12 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:02:46
ZARZĄDZENIE NR 59/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników AJP
wytworzono: 12 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:02:03
ZARZĄDZENIE NR 58/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zespołu ds. przygotowania wniosku o pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich dla kierunku prawo
wytworzono: 1 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 13:00:38
ZARZĄDZENIE NR 57/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową lub biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej w ramach zespołów naukowych dyscyplin AJP w roku kalendarzow
wytworzono: 1 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-05 11:07:04
ZARZĄDZENIE NR 56/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wydziałowych komisji rekrutacyjnych ds. naboru kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024
wytworzono: 1 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 12:57:43
ZARZĄDZENIE NR 55/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie elektronicznej rejestracji kandydatów, wysokości opłaty rekrutacyjnej oraz miejsca i terminu składania dokumentów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w se
wytworzono: 1 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 12:57:11
ZARZĄDZENIE NR 54/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej wydziałów Akademii im. Jakuba z Paradyża
wytworzono: 1 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 12:56:00
ZARZĄDZENIE NR 53/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Akademii im. Jakuba z Paradyża – utworzenie Szkoły Doktorskiej
wytworzono: 1 Czerwca 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 12:54:24
ZARZĄDZENIE NR 52/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na wolne stanowiska badawczo-dydaktyczne na Wydziale Humanistycznym
wytworzono: 23 Maja 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 12:49:57
ZARZĄDZENIE NR 51/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na wolne stanowiska badawczo-dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym
wytworzono: 23 Maja 2023 | zmodyfikowano: 2023-08-11 12:49:25

« poprzednia 1 2 3 4  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia