Akademia im. Jakuba z Paradyża
Strona główna » Zarządzenia Rektora
A A A

Zarządzenia Rektora:


ZARZĄDZENIE NR 14/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej
wytworzono: 28 Lutego 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 12:10:08
ZARZĄDZENIE NR 13/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. programów studiów na Wydziale Humanistycznym
wytworzono: 28 Lutego 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 12:08:39
ZARZĄDZENIE NR 12/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wytworzono: 28 Lutego 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 12:07:47
ZARZĄDZENIE NR 11/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie uruchomienia kursu pn.: Język polski dla cudzoziemców – poziom A2 (część 1)
wytworzono: 7 Lutego 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 12:06:19
ZARZĄDZENIE NR 10/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia kursu pn.: Język polski dla cudzoziemców – poziom A2
wytworzono: 7 Lutego 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 12:04:52
ZARZĄDZENIE NR 9/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zasad i limitów korzystania ze służbowych telefonów komórkowych oraz kart SIM przez pracowników AJP
wytworzono: 7 Lutego 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 11:55:07
ZARZĄDZENIE NR 8/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wytworzono: 7 Lutego 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 11:53:59
ZARZĄDZENIE NR 7/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zespołu ds. przygotowania raportu samooceny na Wydziale Humanistycznym
wytworzono: 7 Lutego 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 11:52:55
ZARZĄDZENIE NR 6/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
wytworzono: 24 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 11:52:06
ZARZĄDZENIE NR 5/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich AJP
wytworzono: 24 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 11:51:34
ZARZĄDZENIE NR 4/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zasad przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
wytworzono: 10 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 11:40:22
ZARZĄDZENIE NR 3/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie obowiązkowej redukcji zużycia energii elektrycznej przez jednostki sektora finansów publicznych
wytworzono: 10 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 11:39:02
ZARZĄDZENIE NR 2/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków na poszczególne formy świadczeń pomocy materialnej dla studentów AJP oraz wysokości świadczeń w r.a. 2022/2023
wytworzono: 10 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-02-23 11:58:20
ZARZĄDZENIE NR 1/0101/2023 REKTORA AJP z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów AJP
wytworzono: 10 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-02-23 11:55:50

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia