Akademia im. Jakuba z Paradyża
Strona główna » Uchwały Senatu
A A A

Uchwały Senatu:


UCHWAŁA NR 13/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie programu kursu pn.: Język francuski – poziom A1
wytworzono: 21 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 14:20:29
UCHWAŁA NR 12/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu studiów na kierunku filologia polska – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
wytworzono: 21 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 14:18:59
UCHWAŁA NR 11/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu studiów na kierunku filologia polska – studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
wytworzono: 21 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 14:18:05
UCHWAŁA NR 10/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie programu studiów na kierunku medycyna laboratoryjna – jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym
wytworzono: 21 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 14:17:28
UCHWAŁA NR 9/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni w AJP
wytworzono: 21 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 14:16:38
UCHWAŁA NR 8/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024
wytworzono: 21 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 14:16:15
UCHWAŁA NR 7/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża
wytworzono: 21 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 14:13:22
UCHWAŁA NR 6/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie Szkoły Doktorskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża
wytworzono: 21 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 14:10:35
UCHWAŁA NR 5/000/2023 SENATU AJP z dnia 21 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Akademii im. Jakuba z Paradyża
wytworzono: 21 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-05-11 14:08:38
UCHWAŁA NR 4/000/2023 SENATU AJP z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie umowy międzynarodowej o współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie – Republika Czeska
wytworzono: 24 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-02-23 11:36:35
UCHWAŁA NR 3/000/2023 SENATU AJP z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie programu studiów na kierunku pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym
wytworzono: 24 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-02-23 11:33:54
UCHWAŁA NR 2/000/2023 SENATU AJP z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w r.a. 2023/2024
wytworzono: 24 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-02-23 11:29:01
UCHWAŁA NR 1/000/2023 SENATU AJP z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających w AJP w kadencji 2020-2024
wytworzono: 24 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-02-23 11:26:30

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia